ABR-verzekering of Globale polis: wat is het verschil voor de bouwheer?

abr verzekering of globale polis

We wensen het natuurlijk niemand toe maar zowel tijdens als na een bouwproject kan er heel wat mislopen. Je doet er daarom goed aan om voor de start van de werken een ABR-verzekering of een Globale polis af te sluiten. Doe je dat niet? Dan loop je het risico dat je zelf voor berokkende schade of letsels moet optreden. Om dat te voorkomen en je een geïnformeerde keuze te laten maken, zetten we de verschillen tussen de ABR-verzekering en de Globale polis voor je uiteen.

Doe-het-zelf of sleutel op de deur?

Vooraleer je naar de verzekeraar rent, moet je bepalen of je zelf de werken gaat uitvoeren of dat je een beroep zal doen op een sleutel op de deuronderneming. Een sleutel op de deuronderneming neemt immers de verantwoordelijkheid over de werf en neemt dus ook de risico’s op zich. In dit geval is het dus overbodig om zelf een bijkomende verzekering af te sluiten.

Of de sleutel-op-de-deuronderneming al dat niet zelf een verzekering afgesloten heeft, doet er eigenlijk niet toe aangezien ze zich er contractueel toe verbonden heeft om een afgewerkte en kwalitatieve woning op te leveren. Blijft de bouwonderneming in gebreke door faillissement of een andere reden? Dan ben je hoe dan ook gedekt door de bankwaarborg en de wet Breyne.

Verzekering Alle Bouwplaats Risico’s

Bij het afsluiten van een ABR-verzekering kan je kiezen voor de basiswaarborg of kan je de verzekering uitbreiden met optionele waarborgen. De basiswaarborg denkt eventuele schade aan verzekerde goederen tijdens de periode van de bouwwerken ongeacht de oorzaak of de manier waarop het gebeurd is.

Wat is er zoal verzekerd:

 • het gebouw zelf,
 • materialen en bouwelementen,
 • tijdelijke installaties,

Waartegen ben je verzekerd:

 • een kraan die omvalt op de werf,
 • een brand of explosie op of naast de werf,
 • stormschade,
 • diefstal of vandalisme.

In bovengenoemde gevallen doet de verantwoordelijke van de schade er niet toe. Het doel van de verzekering Alle Bouwplaats Risico’s is om iedereen op de werf in te dekken tegen eventuele schade aan derden. Je kan echter wel een bijkomende waarborg afsluiten voor de burgerlijke aansprakelijkheid met of zonder fout. Houd er wel rekening mee dat een ABR-verzekering nooit lichamelijke schade dekt opgelopen tijdens de werken. Je aannemer of bouwonderneming (of jijzelf) beroepen zich hiervoor op de polis arbeidsongevallen.

Welke dekking biedt de Globale polis van de bouwheer?

De Globale polis biedt een extra dekking tegen het in gebreke blijven van één van de partners in het bouwproject. Dit betekent dat je zowel beschermd bent voor het ontwerp, zoals het in gebreke blijven van de architect, als voor de constructie waarbij de bouwonderneming in gebreke blijft. De oorzaken hiervoor kunnen zeer uiteenlopend zijn:

 • liquidatie,
 • overlijden,
 • vroegtijdig stopzetten van de werken,
 • niet volgens de plannen en het lastenboek werken,

In zulke gevallen kan je je beroepen op je Globale polis en dit zowel tijdens de bouwwerken als tijdens de tienjarige aansprakelijkheid. De polis dekt de burgerlijke aansprakelijkheid, mogelijke gerechtskosten en schade, enzovoort. Belangrijk om weten: de Globale polis moet voor de aanvang van de bouwwerken afgesloten worden.

05/08/2015

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vragen en opmerkingen

S
Sannen

Beste. Zo ik een ABR verzekering neem en stel dat mijn aannemer failliet wordt verklaard en ik reeds een voorschot heb betaald, wat kan ik dan nog recupereren?

  HH
  Hanne Homeproved

  Dag Sannen,

  Een ABR-verzekering dekt alleen materiële elementen. Wanneer je aannemer failliet zou gaan tijdens de werken, valt dat dus niet onder die verzekering. Je valt normaal gezien wél onder de Wet Breyne. Voor meer informatie daarover, contacteer je het best je verzekeringsmakelaar.

  Veel succes!

  Met inspirerende groet,

  Hanne

Bekijk 1 andere vraag over dit project