Sleutel op de deur bouwen? Dit moet je weten over de aansprakelijkheid

Droom je ervan om je eigen droomwoning te bouwen? Dan heb je vast al je licht opgestoken over de mogelijke bouwconcepten. Terecht, bij de bouw van je woning moet je immers met heel wat factoren rekening houden zoals je budget en de bouwtermijn. Bovendien wil je ook zekerheid. Dankzij de wet Breyne zit je alvast gebeiteld.

Een uitgebreide bescherming dankzij de wet Breyne

De wet Breyne of woningbouwwet werd in 1971 in het leven geroepen om jou als bouwheer te beschermen bij de bouw van een woning. De wet schrijft voor dat de bouwonderneming zich aan verschillende regels moet houden wat jou de nodige garanties biedt. Zo wordt voor de aanvang van de bouwwerken de totaalprijs vastgelegd en mag het voorschot maximaal 5% van de totaalprijs bedragen. Wat zegt de wet nog meer?

  • De bedragen van de tussentijdse facturen mogen niet hoger liggen dan de kostprijs van de uitgevoerde werken.
  • De oplevering van je woning moet verplicht in 2 fasen gebeuren waarbij er minimum een jaar tussen de voorlopige en de definitieve oplevering moet liggen.
  • In de bouwovereenkomst wordt een verplicht waarborg opgenomen.
  • De bouwonderneming is gebonden aan strenge aansprakelijkheidsregels en blijft tien jaar aansprakelijk voor zowel verborgen gebreken als voor zware en zichtbare gebreken.

Aan de slag met verschillende aannemers?

Kies je ervoor om je woning met verschillende aannemers of volgens het concept architect-bouwer te bouwen? Dan ligt de aansprakelijkheid van ieder onderdeel bij de verschillende aannemers en sta jijzelf of je architect in voor de coördinatie van de werken en de werf. De wet Breyne is dan niet langer van toepassing waardoor je niet geniet van bovenstaande garanties.

Hoe verloopt de voorlopige oplevering van een sleutel op de deurwoning?

De werfleider of een verantwoordelijke van de bouwonderneming voert een inspectieronde in en rond de woning uit en noteert daarbij alle zichtbare gebreken tot op de kleinste details. Hij gaat ook na of alle werken conform de plannen en het lastenboek uitgevoerd zijn. Is dit niet het geval, dan moet de bouwonderneming zo snel mogelijk deze zaken in orde brengen.

En de definitieve oplevering?

Er moet minstens een jaar tussen de voorlopige en de definitieve oplevering zitten. Die periode dient om verborgen gebreken vast te stellen. De correcte werking van technische installaties, de stabiliteit van je woning, de kwaliteit van gebruikte bouwmaterialen maar ook vochtplekken of een niet-werkend stopcontact vallen allemaal onder deze categorie. Wanneer deze gebreken vastgesteld worden, kan je de definitieve oplevering weigeren. Ook wanneer de zichtbare gebreken die bij de voorlopige oplevering genoteerd werden niet verhopen zijn, kan je de oplevering weigeren. Ook in dat geval moet de bouwonderneming de gebreken in orde brengen.

Blijken alle werken correct uitgevoerd volgens de plannen en het lastenboek? Dan gaat de tienjarige aansprakelijkheid in. Ook wanneer je de woning verkoopt, blijven de architect en de onderneming aansprakelijk.

Wat zijn zware gebreken?

Zware gebreken moeten vastgesteld worden tijdens een expertise waarbij men verschillende normen hanteert:

  • de oplevering beantwoordt niet aan de normen van de kunst;
  • de oplevering beantwoordt niet aan het lastenboek;
  • er is sprake van een grote reken- of ontwerpfout,
  • de gebruikte materialen zijn van slechte kwaliteit.

 

09/07/2015

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?