Passiefhuis bouwen? 3 bouwmethodes

Een passiefhuis is een zeer energiezuinig gebouw met een aangenaam binnenklimaat in zomer en winter. De warmteverliezen zijn door een performante isolatie zo beperkt, dat slechts een kleine hoeveelheid energie voor verwarming en koeling nodig is. Omdat er bijna niet meer actief wordt verwarmd, spreekt men van een passiefwoning. 3 technieken om een passiefhuis te bouwen…

Wat is een passiefhuis?

Technisch gezien verkrijg je een passiefhuis door doorgedreven thermische isolatie met minimale koudebruggen, een goede luchtdichtheid van het gebouw en het gebruik van passieve energiebronnen, terwijl goede balansventilatie met warmterecuperatie voor een goed binnenklimaat zorgt. De jaarlijkse energievraag voor verwarming en koeling moet in een passiefhuis beperkt blijven tot 15 kWh per vierkante meter. Bij een luchtdichtheidsmeting met een drukverschil van 50 Pascal tussen de binnen- en de buitenomgeving mag het luchtverlies per uur doorheen de gebouwschil niet groter zijn dan 60 % van het volume van de woning. De temperatuur mag in een passiefhuis niet meer dan 5 % van het jaar boven de 25°C stijgen om oververhitting te vermijden tijdens de zomer.

Er bestaan verschillende technieken om een passiefhuis te bouwen. Een overzicht.

Houtskeletbouw

HSB of houtskeletbouw is een bouwtechniek waarbij een woning wordt opgetrokken met een houten skelet als basisstructuur, waartussen een dikke laag isolatie wordt aangebracht. Deze bouwmethode wordt vaak gebruikt voor het bouwen van passiefhuizen en is ideaal owv de hoge bouwefficiëntie, de milieuvriendelijkheid en energie-efficiëntie, de thermische isolatiekwaliteiten en de brandwerendheid.

Massief passief

Ook wie een baksteen in de maag heeft, kan zonder problemen passief bouwen. Een tweede veelgebruikte bouwtechniek voor passiefhuizen is ‘massief passief’. Dankzij een massieve muurconstructie met dragende bakstenen met hoge isolatiewaarden kan je passief bouwen met traditionele bouwmaterialen. De muren worden opgebouwd volgens het principe van de klassieke spouwmuur, die wel wat dikker wordt dan bij traditionele bouwmethodes. Kortom, Massief Passief-huizen zijn zeer goed geïsoleerde gemetselde woningen.

Passiefhuis bouwen met sleutel-op-deur

Ook sleutel-op-de-deur bouwbedrijven werken aan methodes om passiefhuizen te realiseren. “We bouwen passiefwoningen vandaag op exact dezelfde wijze als andere woningen”, zegt Stefan Hallez, marketingdirecteur van Woningen Blavier. “Dat betekent dat we traditioneel metselwerk toepassen, met muren uit drie lagen (binnenmuur, buitenmuur en isolatie ertussen, nvdr). Maar we gaan performantere isolatiesystemen gebruiken om een luchtdichte woning te bekomen. Terwijl we in standaardwoningen polyurethaanplaten van 10 cm gebruiken, gaan we in passiefwoningen een dubbele laag van in totaal 20 cm aanbrengen om een betere luchtdichtheid te bekomen. Ook in het buitenschrijnwerk komen driedubbel glas en extra isolerende profielen. Zonder deze investering is het quasi onmogelijk om een passiefwoning te bouwen.”

“Ook de oriëntatie van de woning speelt een grote rol. Omdat een passiefwoning de warmte in dergelijke mate vasthoudt, is er een groot risico op oververhitting tijdens de zomer. De oriëntatie en de indeling van de woning moeten dus grondig bestudeerd worden, zodat dit risico beperkt blijft.”

“En dan kan je nog een stap verder gaan en evolueren naar het concept van de nulenergiewoning, waarbij je de energie voor de woning ook zelf gaat produceren met hernieuwbare energiebronnen zoals een warmtepomp of zonnepanelen.”

27/02/2013

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?