Gastank plaatsen? Wetgeving voor propaantanks

In Vlaanderen, Wallonië en Brussel geldt een verschillende wetgeving rond propaantanks. Sommige tanks moet je melden bij jouw gemeente, voor andere propaantanks heb je een vergunning nodig. Een overzicht.

Vlaamse wetgeving propaantanks

In Vlaanderen is dezelfde regelgeving van kracht voor ondergrondse en bovengrondse propaantanks. De meeste Vlaamse gezinnen die verwarmen op propaan hebben een gastank die kleiner is dan 3.000 liter. Deze propaangastanks (klasse 3) moet je melden bij jouw gemeente. Voor een propaangastank met een inhoud die groter is dan 3.000 liter (klasse 2) heb je een vergunning nodig.

Tijdens de plaatsing van de tank dienen ook bepaalde veiligheidsafstanden gerespecteerd te worden:

  • 1 m rondom de tank (van blinde muren, maar ook van bijvoorbeeld een haag)
  • 3 m van naburige eigendom of openbare weg
  • 5 m van alle openingen in gebouwen

Brusselse wetgeving propaantanks

Ook in Brussel wordt enkel gekeken naar de inhoud van de tank, waarbij dezelfde regels gelden voor een ondergrondse of bovengrondse gastank. Voor gastanks onder de 3.000 liter (klasse 2) moet je een vergunning aanvragen. Ook voor gastanks groter dan 3.000 liter (klasse 1b) heb je een vergunning nodig, maar je zal andere afstanden rondom de gastank moeten respecteren.

Waalse wetgeving propaantanks

In Wallonië is de wetgeving rond propaangastanks verschillend van Vlaanderen en Brussel. Hier maakt men wel een onderscheid tussen ondergrondse en bovengrondse gastanks. Bovengrondse gastanks met een capaciteit tot 3.000 liter (klasse 3) moet je enkel melden bij jouw gemeente. Grotere propaantanks (klasse 2) hebben een vergunning nodig.

Ondergrondse gastanks tot 5.000 liter (klasse 3) moet je enkel melden bij de gemeente. Voor grotere ondergrondse tanks (klasse 2) is een vergunning vereist.

Primagaz voorziet de nodige documenten voor de melding van de plaatsing van de tank, die je moet afgeven aan de gemeente. Primagaz zorgt ook voor een keuring van de gastank, waarvoor elke vijf jaar een controleur langskomt.

17/09/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vragen en opmerkingen

F
FsfgPharp

viagra w/dapoxetine viagra 800 mg canadian viagra paypal