De eindeloze strijd om de groenestroomcertificaten

De aangekondigde hervorming van het systeem van de groenestroomcertificaten heeft al heel wat stof doen opwaaien. Eerst waren de Walen misnoegd over de hervormingen, nu bevriest ook de Vlaamse regering groene stroom. Het lijkt erop dat je geen zonnepanelen meer hoeft te plaatsen voor het financiële rendement, maar enkel uit ecologisch bewustzijn…

Het systeem van de groenestroomcertificaten

Aanvankelijk werd het systeem van de groenestroomcertificaten in het leven geroepen om mensen te steunen die zonnepanelen wilden plaatsen. Dankzij de productie van groene stroom, kregen de eigenaars van de panelen groenestroomcertificaten, die ze vervolgens konden verkopen aan energieleveranciers of netwerkbeheerders. Op die manier werden zonnepanelen snel rendabel. Vandaag hebben Vlaanderen en Wallonië moeite om het systeem van de groene certificaten te financieren. Brussel biedt beter het hoofd aan de situatie.

Nieuwe maatregelen voor zonnepanelen

De Waalse regering heeft recent maatregelen getroffen over de toekomst van zonnepanelen. De producenten van groene stroom (eigenaars van de zonnepanelen) zijn hiervan de dupe. Volgens de Walen zaaien de maatregelen verdeeldheid, niet enkel tussen de eigenaars en niet-eigenaars van zonnepanelen, maar ook tussen de eigenaars onderling.

Ook de Vlaamse regering besliste in 2012 reeds om de toekenning van groenestroomcertificaten te vertragen, omdat het overweldigende succes van het systeem te veel geld kost. In Vlaanderen werden namelijk dubbel zoveel certificaten ingediend dan nodig. Nu neemt de Vlaamse regering een bijkomende noodmaatregel: 1,5 miljoen groenestroomcertificaten en 1 miljoen warmtekrachtcertificaten worden “bevroren” en kunnen dus ook niet doorgerekend worden in de tarieven voor energiedistributie.

Voorrang aan andere energiebesparende maatregelen?

De afname van de financiële steun doet vragen rijzen: zou je geen zonnepanelen moeten plaatsen nadat je eerst andere maatregelen hebt getroffen om de woning energiezuinig te maken? Zijn een betere isolatie, dubbele beglazing, een condensatieketel, energiezuinige toestellen geen prioriteit wanneer je een nieuwe woning bouwt?

18/06/2013

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?