Beoordelingsbeleid

Stap 1

Jij schrijft
een beoordeling

Stap 2

Persoonlijke controle
door Homeproved

 • Automatische
  e-mailverificatie
 • Controle persoonsgegevens
 • Controle geschreven beoordeling
 • Bij twijfel: contactopname
Stap 3

De review
wordt gepubliceerd

Richtlijnen bij het schrijven van een beoordeling

Do
 • Baseer je enkel op je eigen ervaring als particulier.
 • Schrijf beoordelingen uit je eigen naam.
 • Wees zo volledig en accuraat mogelijk.
Don't
 • Plaats geen onjuiste, bedrieglijke, frauduleuze of onrechtmatige informatie.
 • Gebruik geen beledigende, discriminerende en aanstootgevende inhoud.
 • Reageer niet op een oudere beoordeling.

Indien deze richtlijnen niet worden gerespecteerd, kan Homeproved.com beslissen beoordelingen te verwijderen of niet te publiceren. Homeproved.com behoudt zich het recht om kleine aanpassingen aan te brengen in het tekstuele gedeelte van de evaluatie, zonder de feitelijke inhoud van de tekst te veranderen, bijvoorbeeld om taalfouten te verbeteren.

En daarna...?

Een beoordeling wordt steeds kosteloos gepubliceerd, nadat deze door het Homeproved-team onderworpen werd aan een 4-stapscontrole:

 1. Elke beoordelaar ontvangt een e-mail om de juistheid van het gebruikte e-mailadres te verifiëren. Om het gebruik van valse e-mailadressen uit te sluiten, is het noodzakelijk dat de beoordelaar zijn/haar e-mailadres bevestigt door het aanklikken van de link in de verzonden e-mail.
 2. De persoonsgegevens worden nagekeken om er zeker van te zijn (a) dat er geen familiale, vriendschappelijke, professionele of concurrentiële verhouding is met het beoordeelde bedrijf en (b) dat er geen valse of schuilnamen worden gebruikt.
 3. Er wordt gecontroleerd of de inhoud voldoet aan de Gebruiksvoorwaarden (m.a.w. is deze betrouwbaar? , wordt er gepast taalgebruik gehanteerd?, enz.)
 4. Passeert de beoordeling 1 of meerdere van de voorgaande controles niet, kan Homeproved.com extra informatie opvragen bij de beoordelaar om de echtheid van de beoordeling te onderbouwen (bv. facturen/offertes, foto’s, correspondentie, enz.). Deze informatie moet bewijzen dat de beoordelaar daadwerkelijk een bepaalde bedrijf heeft ingehuurd voor de vermelde werken.

Waarom deze controle?

Indien Homeproved.com vermoedt dat de informatie onjuist is en/of de evaluatie kennelijk onrechtmatig of niet-representatief is, behoudt zij het recht een beoordeling te verwijderen of niet te publiceren. Deze beslissing is het gevolg van de 4-stapscontrole, of andere feiten die wijzen op misbruik of manipulatie (anonieme e-maildressen, verdacht gebruik van de website, enz.).

Aansprakelijkheid

Ondanks voornoemde controles kan Homeproved.com de juistheid en volledigheid van een beoordeling nooit garanderen. Zo kan bepaalde informatie niet (meer) met de realiteit overeenstemmen. Homeproved.com is niet aansprakelijk voor de onjuistheid of onvolledigheid van één of meerdere inlichtingen die op Homeproved.com beschikbaar zijn. Elke beslissing tot het in dienst nemen van een bedrijf als (in)direct gevolg van enige op Homeproved.com verkregen informatie, is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van de site.

Waar wacht je nog op?
Schrijf een review