Zonnepanelen verkopen bij een verhuizing?

Heel wat mensen hebben het afgelopen decennium zonnepanelen op hun dak laten plaatsen. Maar wat moet je doen als je je woning na verloop van tijd verkoopt? Welke invloed hebben de zonnepanelen op de prijs van je huis en wat met de groenestroomcertificaten?

Verhuizen: extra moeite en kosten

‘Kan ik de prijs van de zonnepanelen gewoon doorrekenen in de verkoopprijs van m’n woning?’ Het is een vraag die veel mensen zich stellen. Het antwoord is niet eenduidig. Om te beginnen moet de nieuwe eigenaar zich afvragen of hij zonnepanelen op zijn dak wil. Ze hebben immers niet alleen invloed op het energieverbruik, maar ook op de uitstraling van de woning. Als de koper er niet voor te vinden is, kan de verkoper ervoor kiezen om de hele installatie af te breken en mee te verhuizen naar zijn nieuwe woonst. Maar dat is dan weer een omslachtige constructie die al gauw een aardige duit kost (tussen 2.500 en 3.000 euro).

Zonnepanelen verkopen: het rendement berekenen

In plaats van de hele installatie te verhuizen, kan je ook de zonnepanelen verkopen. De vraag is dan hoeveel ze waard zijn en welk bedrag je kan doorrekenen. Hier komen er heel wat factoren in het spel die het rendement van de zonnepanelen beïnvloeden: vooral de ouderdom van de installatie maar bijvoorbeeld ook de hellingsgraad van het dak. Gemiddeld gaan zonnepanelen 20 à 25 jaar mee, maar bij een verkoop moet je een gedetailleerd verslag van de restwaarde opmaken.

Wanneer de zonnepanelen van eigenaar veranderen, zijn de koper en de verkoper verplicht om een formulier in te vullen, te ondertekenen aan de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt (VREG) te bezorgen.

Groenestroomcertificaten verrekenen

Een andere belangrijke factor zijn de groenestroomcertificaten. Als de nieuwe eigenaar de installatie overneemt, worden de groenestroomcertificaten ook zijn eigendom. Vanaf dit jaar krijg je per certificaat 93 euro voor een periode van tien jaar. Maar het gaat niet langer over één certificaat per 1.000 kWh. Ook hier zijn er verschillende factoren in het spel: energieprijzen, investeringskosten en brandstofprijzen.

Wat er ook van zij, met de stijgende energieprijzen in het achterhoofd blijft investeren in hernieuwbare energie interessant. Het is het overwegen waard bij een verhuizing of de aankoop van een nieuwe woning.

21/01/2013

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?