Wonen in België in het volgende decennium…

Het tijdschrift Ik ga bouwen & renoveren deed een enquête naar de toekomst van het wonen in België met als centrale vraag: hoe zal de sector van de woningbouw evolueren in het komende decennium? Homeproved keek de resultaten in en zet ze op een rijtje…

Onze traditionele manier van bouwen staat onder druk. De nieuwe energietoepassingen- en normen hebben reeds een aantal veranderingen in onze manier van bouwen ingeluid. De grootschalige enquête van Ik ga bouwen & renoveren, die werd uitgevoerd zowel bij particulieren als architecten, toont ook aan dat de bouwsector er over tien jaar wel eens helemaal anders zou kunnen uitzien.

1. Bouwmethodes | Duurzaam bouwen troef

Architecten denken dat vrijstaande nieuwe huizen en open verkavelingen steeds zeldzamer zullen zijn. Daarnaast worden onze huizen duurzamer. We besteden steeds meer aandacht aan het gebruik van duurzame technieken en materialen en we proberen de bebouwde oppervlakte optimaal te benutten. Ook herbestemmingen, renovaties, verstedelijking en problemen rond mobiliteit krijgen een steeds centralere plaats in onze hedendaagse opvatting van wonen.

Veel architecten verwachten ook dat de traditionele bouwmethodes zullen afnemen in het voordeel van houtskeletbouw, prefab en staalbouw.

2. Bouwstijl | Weg met die fermettes!

Ook de peiling naar de bouwstijlen en de evolutie in verschillende woningtypes leverde verrassende resultaten op. De meeste architecten verwachten dat de vraag naar duurzame woningen, renovatie, serviceflats en kangoeroewoningen aanzienlijk zal toenemen. Nieuwbouw en fermettes zullen echter minder populair worden.

Ook de particulieren blijken minder interesse in klassieke woningen en fermettes te hebben, hoewel Franstaligen nog traditioneler bouwen dan Nederlandstaligen. Maar dit heeft niet enkel met smaak te maken: de strenge stedenbouwkundige voorschriften in Wallonië zorgen voor veer fermettes en klassieke woningen in het zuiden van het land, terwijl we in Vlaanderen net moderner gaan bouwen.

3. Bouwproblemen | Stedenbouw is complex

Naast de complexe stedenbouwkundige voorschriften, stippen architecten het tekort aan bouwgronden en de hoge bouwgrondprijzen aan als de belangrijkste problemen bij het bouwen. Particulieren ergeren zich dan weer meer aan het gebrek aan continuïteit in de uitvoering van de bouwwerken.

4. Energie-efficiëntie | Iedereen bekommerd om energie?

Energie neemt een centrale plaats in bij het bouwen of verbouwen van woningen, al is de particulier hiervan nog niet zo overtuigd dan de architect. Hij vindt de ligging van het pand, de kostprijs en de kwaliteit nog steeds prioritair. Als mensen hun woning energiezuiniger maken, dan is dat in de eerste plaats om te besparen op de energiefactuur, en niet zozeer om de impact op het milieu te verlagen.

5. Ruimte en comfort

Extra ruimte zouden particulieren het liefst inrichten als bergruimte, voor hobby’s of thuiswerk. Veel mensen zouden ook graag een ontspanningsruimte creëren in hun woning. Bij comfort denken de meesten Belgen in de eerste plaats aan ecologisch bouwen en de recuperatie van regenwater.

6. Woningen voor ouderen | Toekomstgericht bouwen

Veel (ver)bouwers kiezen voor een flexibele interieurinrichting, een toegankelijkheid naar buiten of multifunctionele ruimtes met het oog op zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Serviceflats en kangoeroewoningen winnen aan populariteit.

Kortom, hoe zullen we wonen in België in het volgende decennium?

De enquête toont aan dat er in België een mentaliteitsverandering plaatsvindt rond wonen en bouwen. Het energievraagstuk en de vergrijzing geven hiervoor de aanzet. Maar toch ziet de helft van de Belgen zichzelf nog steeds wonen in een vrijstaande woning in een landelijke omgeving met een eigen tuin. De baksteen in de maag is dus nog niet verdwenen!

Ook Woningen Blavier heeft ondertussen ook een trendrapport gemaakt over de toekomst van wonen in België. Binnenkort lees je er meer over op Homeproved!

 

09/11/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?