Vooruitblik: energiezuinig bouwen in 2014

Heb je bouwplannen voor het komende jaar? Dan is het belangrijk te weten dat de energieprestatieregelgeving strenger wordt. Wij zetten de eisen voor een stedenbouwkundige vergunning in 2014 op een rij!

Energiezuinig bouwen: energieprestatieregelgeving

Vanaf 1 januari 2014 wordt de energieprestatieregelgeving strenger. Dit wil zeggen dat alle gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, voldoende thermisch geïsoleerd en energiezuinig moeten zijn. Vanaf 2014 wordt het ook verplicht om een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie toe te passen. Vanwaar deze strengere energieregelgeving? De verstrenging kadert in de Europese verplichting om steeds minder energie te verbruiken en om in 2021 bijna-energieneutraal te bouwen.

Eisen energiezuinig bouwen 2014

Nieuwe gebouwen mogen vanaf 2014 slechts een maximum E-peil van E60 behalen. Om je geheugen op te frissen: het E-peil duidt het energieverbruik van een woning aan. Dit energieverbruik wordt berekend aan de hand van de hoeveelheid energie die nodig is voor verwarming en verkoeling van het gebouw. Dus: hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw.

Als tweede worden de isolatie-eisen voor buitenmuren, daken, vloeren en vensters strenger. Dit wil zeggen dat:

  • Vensters minsten 1,1-beglazing krijgen
  • Buitenmuren geïsoleerd worden met 15 cm minerale wol, 12 cm XPS of 10 cm PUR
  • Hellende daken voorzien worden van 18 cm minerale wol en platte daken van 15 cm minerale wol of EPS, 12 cm XPS of 10 cm PUR
  • De isolatie van vloeren op volle grond 8 EPS, 7 cm XPS of gespoten PUR is.

De overige eisen voor energiezuinig bouwen blijven ongewijzigd. Dat wil zeggen dat het K-peil maximum K40 is, de maximum netto-energiebehoefte voor verwarming 70 kWh/ m² is, er een beperking van het risico op oververhitting is en de ventilatievoorzieningen moeten voldoen aan de minimumvereisten.

Investeren in hernieuwbare energie

Vanaf 2014 wordt het ook verplicht om een minimum hoeveelheid hernieuwbare energie te gebruiken in nieuwe woningen. Als je gaat bouwen wil dit zeggen dat je een zonneboiler, fotovoltaïsche zonnepanelen, een biomassaketel of warmtepomp moet installeren. Daarnaast moet je de woning aansluiten op een stadsverwarmingsnet. Als laatste moet je participeren in een hernieuwbaar energieproject binnen je provincie.

29/07/2013

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?