Registratierechten berekenen in de verschillende regio’s

Registratierechten, ook wel schrijfgeld genoemd, zijn belastingen die de overheid heft bij de registratie van documenten zoals notariële akten (schenkingsakten, leningsakten, verkoopakten,…) en onderhandse overeenkomsten in een register. Hoe bereken je de registratierechten voor de verschillende Belgische regio’s?

Registratierechten berekenen

Bij de aankoop van vastgoed moet je dus ook registratiekosten betalen. De koper betaalt deze kosten aan de notaris bij het ondertekenen van de koopakte en hij zal het geld doorsturen naar de administratie.

Iedereen in België moet registratierechten betalen bij de aankoop van onroerend goed, maar niet iedereen betaalt evenveel. De exacte som varieert van regio tot regio en naargelang de kostprijs van het vastgoed.

Registratierechten Vlaanderen

Nergens in België liggen de registratierechten zo laag als in Vlaanderen. Hier betaal je 10% op de totale aankoopsom en 5% als je een bescheiden woning koopt.

Bovendien geniet je van een ‘abattement’ of een afslag als je jouw eerste eigen woning koopt. Dat betekent dat je geen registratierechten betaalt op de eerste 15.000 euro van de totale kostprijs. Koop je een woning van 200.000 euro, dan betaal je dus enkel registratierechten op 185.000 euro.

Hier zijn echter wel voorwaarden aan verbonden: binnen een termijn van twee jaar (woning) of vijf jaar (bouwgrond) moet je hier jouw hoofdverblijfplaats vestigen. Bovendien moet het jouw enige en eerste eigen woning zijn.

Registratierechten Brussel

Hier ligt het registratierecht vast op 12,5%. Je kan niet van een korting genieten, maar wel van een ‘abattement’ als je voldoet aan bepaalde voorwaarden:

  • Het is het enige onroerend goed dat je bezit in België.
  • Je moet binnen de twee jaar jouw hoofdverblijfplaats vestigen in het gekochte pand.
  • Vanaf die datum moet jouw hoofdverblijfplaats voor vijf jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijven voor een ononderbroken periode van vijf jaar.

Voldoe je aan deze drie voorwaarden, dan moet je op de eerste 60.000 euro van de totale aankoopprijs geen registratierechten betalen. Koop je dus een huis van 200.000 euro, dan worden de registratierechten berekend op 140.000 euro.

Registratierechten in Wallonië

In Wallonië betaal je maximum 12,5% registratierechten. Dit bedrag wordt verlaagd naar 5 tot 6% als jouw woning een kadastraal inkomen heeft lager dan 745 euro.

02/10/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?