Moet overheid activiteiten bouwsector stimuleren?

De economische crisis doet van zich spreken, ook in de bouwsector. Volgens een onderzoek van Woningen Blavier wordt 31% van de bouwprojecten uitgesteld. Ook de rol van de overheid werd onder de loep genomen. Mensen verwachten dat de staat er mee voor zorgt dat de activiteiten in de bouwsector worden aangezwengeld.

Bouwsector vragende partij voor steun

De gevolgen van de crisis voor de bouwsector zijn niet te onderschatten. Mensen worden voorzichtiger in hun uitgaven en stellen – in sommige gevallen – hun bouwplannen uit. “De impact van de economische crisis op de bouw- of verbouwplannen van de Belgen vormt een grote bedreiging voor de bouwsector”, vertelt Louis Amory, gedelegeerd bestuurder van Woningen Blavier. “Alleen al de 4% respondenten die hun project annuleren, vertegenwoordigt ruwweg 1.600 jobs en een omzet van 160 miljoen euro voor de bouwsector die in het gedrang komt. En dan brengen we andere gevolgen door gedeeltelijk uitstellen of het spreiden over een langere periode nog niet in rekening.”

Betaalbaar wonen voor iedereen

Het onderzoek van Woningen Blavier peilde ook naar de maatregelen die mensen van de overheid verwachten. Volgens drie op de vier respondenten moet de overheid een actieve rol spelen om wonen betaalbaar te houden. 58% van de ondervraagden vraag een verlaging van het btw-tarief naar 6% en 42% apprecieert meer premies voor energiezuinig bouwen of verbouwen. Ten slotte pleit 1 op 3 voor sociale tarieven voor een hypothecaire lening.

Maatregelen broodnodig

Een eigen woning is een hoog goed en een interessante investering. Voor sommigen staat het garant voor hun pensioen en vormt het een appeltje voor de dorst. Volgens Woningen Blavier moet de overheid maatregelen nemen zodat zo veel mogelijk Belgen eigenaar van een woning kunnen worden. Louis Amory: “Wij pleiten voor sterkere steunmaatregelen bij aanvang van de bouwwerken en die niet over de tijd te spreiden. Verder zijn we voorstander van een meer eenvoudige en coherente regelgeving. Dat zal onze sector en de tewerkstelling alleen maar ten goede komen en bouwen voor iedereen toegankelijk houden.”

01/01/2013

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?