Is het einde van de woonbonus in zicht?

Als het van de Vlaamse Woonraad afhangt, moet de fiscale aftrek van hypothecaire kredieten afgeschaft worden. Volgens de Woonraad wordt het budgettair onhaalbaar om het systeem te behouden. Maar de Vlaamse regering gaat niet zomaar akkoord.

Vlaamse Woonraad pleit voor afschaffing woonbonus

Iedereen die een woning bezit en een lening afbetaalt, heeft recht op de woonbonus. Door je hypotheek fiscaal in te brengen, kan je een mooi bedrag (meer dan 2.000 euro) van je afbetalingen terugvorderen. Het enige wat je moet doen is het getal op de juiste plaats op je belastingsbrief invullen. De Vlaamse Woonraad pleit er nu voor om het systeem te herzien omdat het een molensteen dreigt te worden rond de nek van de Vlaamse begroting. De kostprijs zou tegen 2024 oplopen tot 2,9 miljard euro.

Woonbonus geen reden om te kopen?

Belgen (en Vlamingen) zijn met een baksteen in de maag geboren. De cijfers tonen dat ook aan. Maar liefst 75% van de Vlamingen heeft een eigen woning. Volgens de Woonraad, die zich baseert op een rapport van de Oeso, heeft dat weinig tot niets te maken met de fiscale aftrekbaarheid van woonkredieten. De organisatie ziet vooral de gestegen levensstandaard en de lage rente als de voornaamste redenen. De woonbonus zou dus geen argument zijn om een woning te kopen of zelf te bouwen.

Daling van de koopkracht

Specialisten maken zich vooral zorgen over de gevolgen voor de vastgoedmarkt wanneer de woonbonus wordt afgeschaft. Er wordt een prijsdaling tot 20% voorspeld. De meeste Vlaamse gezinnen bezitten een eigen woning die gemiddeld meer dan 220.000 euro waard is. Bij een prijsdaling van 20%, spreken we al snel over een waardevermindering van zo’n 35.000 euro per gezin. Wanneer de woonbonus verdwijnt, zal dat dus verregaande gevolgen hebben voor de portemonnee van de Vlaming.

Regering geeft tegengas

De Vlaamse regering gaat niet zomaar mee in het voorstel van de Vlaamse Woonraad. Volgens Kris Peeters (minister-president) en Freya Van den Bossche (minister van Wonen) kunnen investering in zowel huur- als koopwoningen gesteund worden. Bovendien zijn er gezinnen die niet over genoeg financiële middelen beschikken om zelf een woning te kopen. Voor hen is de woonbonus dan ook meer dan welkom.

30/01/2013

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?

Vragen en opmerkingen

Y
yolanda

beste ministers,ik vind dat de woonbonus moet blijven bestaan ,en geef jullie daar in gelijk,hoe kan men anders aan een eigen woning geraken ,niet iedereen kan zich een eigen huis veroorloven ,daarom blijf de woonbonus steunen,het is zo al moeilijk genoeg om een lening terug te betalen ,zeker voor mensen met een laag en midden inkomen .