Hervorming groenestroomcertificaten

Enkele weken geleden werd door Minister van Energie Freya van den Bossche het plan gelanceerd om de groenestroomcertificaten voor zonnepanelen versneld te laten afbouwen. De Vlaamse regering is immers van mening dat zonnepanelen overgesubsidieerd worden en dat ze dus te veel geld kosten voor de Vlaamse Overheid.

Nu heeft de Commissie Energie van het Vlaamse Parlement de hervorming van het systeem voor groenestroomcertificaten ook goedgekeurd. Hiermee is de drastische daling van de prijs van een certificaat tot 90 euro per Megawattuur zo goed als een feit. De daling zal ingaan vanaf 1 augustus 2012.

Groenestroomcertificaten hervormd van 20 naar 10 jaar

Het waren de meerderheidspartijen die in de Commissie Energie het voorstel voor decreet over de hervorming van de groenestroomcertificaten ongewijzigd goedkeurden. Concreet wil dit zeggen dat de prijs voor groenestroomcertificaten voor alle pv-installaties die na 1 augustus 20121 geïnstalleerd worden, daalt naar 90 euro per Megawattuur. Ook zullen groenestroomcertificaten niet meer uitgereikt worden voor een termijn van 20 jaar, zoals dat tot nu het geval was, maar wel voor een periode van 10 jaar.

Het hervorming van het beleid rond de groenestroomcertificaten zorgt voor veel ophef bij de sectororganisatie PV Vlaanderen en de VREG, de Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. De VREG vind dat de werking van de nieuwe regeling te snel komt. Ook PV Vlaanderen is niet akkoord, en eist meer visie en beleid voor de markt van groene energie. De PV-markt is volgens cijfers van de VREG nu al zo goed als stilgevallen, en een nieuwe opdoffer zal leiden tot een tijdelijke stillegging van de sector.

PV Vlaanderen heeft zelf een amendement opgesteld voor de wijziging van het decreet. Het decreet voorzag een minder zware terugval in de ondersteuning, met voldoende tijd voor de bedrijven in de sector om zich te reorganiseren. Ook voorzag de sectororganisatie een daling van de groenestroomcertificaten van 210 euro naar 150 euro per 1 oktober 2012, en een beperking van de geldigheidstermijn van 20 jaar naar 15 jaar.

03/07/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?