Stad Mechelen levert bouwvergunning een maand sneller af

De stad Mechelen mag autonoom stedenbouwkundige vergunningen afleveren vanaf 1 september 2014. Dit komt omdat de stad ontvoogd is. Het grote voordeel hiervan is dat de behandeltijd van je bouwvergunning ingekort wordt naar 75 kalenderdagen. Lees snel meer over deze nieuwe troef van Mechelen.

Sneller een bouwvergunning in Mechelen

Door de ontvoogding van Mechelen, staat de stad vanaf september zelf in voor het vergunningenbeleid. Dat wilt zeggen dat ze niet langer verplicht zijn om bindend advies te vragen aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het Agentschap Ruimte & Onroerend Erfgoed (in de volksmond bekend als ‘stedenbouw’) in Antwerpen. Hierdoor wordt de behandelingsduur van bouwaanvragen ingekort met 30 dagen of met andere woorden van 105 naar 75 kalenderdagen. Deze nieuwe procedure geldt voor aanvragen die vanaf 1 september 2014 worden ingediend.

De kortere procedure geldt voor aanvragen waarbij geen openbaar onderzoek komt kijken of geen verkaveling nodig is. Dat is zo’n 60% van alle bouwaanvragen in Mechelen. Daarbij mag Mechelen wel nog steeds advies inwinnen bij stedenbouw Antwerpen, maar is het niet verplicht om dit advies te volgen.

Ontvoogding onder voorwaarden

De overheid stelde vijf voorwaarden waaraan Mechelen moest voldoen voordat een ontvoogding mogelijk was. De vijf gestelde kwaliteitsvoorwaarden zijn:

  • Een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
  • Een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar in dienst hebben
  • In het bezit zijn van een goedgekeurd vergunningsregister
  • In het bezit zijn van een goedgekeurd plannenregister
  • In het bezit zijn van een goedgekeurd register van onbebouwde percelen

Maximum 75 dagen wachten op je bouwvergunning

Dankzij deze ontvoogding heeft Mechelen een nieuwe troef om kandidaat-bouwers aan te trekken. Ze moeten namelijk niet langer 105 dagen wachten voor de aanvraag goedgekeurd (of afgekeurd) wordt. In andere steden en gemeenten moet je dus wel nog meer dan drie maanden wachten voor je kan starten met de bouwwerken.

22/08/2014

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?