Blijf zelfstandig met een domotica systeem

Domotica wordt vandaag niet meer beschouwd als een nutteloos gadget, maar als nutige technologie die aangepaste oplossingen biedt. Een domotica systeem beantwoordt aan ieders behoeften…

Alle oplossingen zijn mogelijk

Ouderen en personen met een handicap worden elke dag op de proef gesteld. Dankzij domotica, kunnen deze mensen echter een zekere zelfstandigheid behouden. Deze technologie compenseert hun beperktere mogelijkheden en stelt hen in staat om zelfstandig thuis te wonen.

Via afstandsbediening liggen eenvoudige handelingen uit ons dagelijks leven opnieuw in ieders bereik. Een lamp aansteken, de tv uitschakelen, de luiken dichtdoen, de poort sluiten,… het wordt opeens gemakkelijk met afstandsbediening. Het is zelfs mogelijk om verschillende handelingen tegelijkertijd aan te sturen. Zo kan je bijvoorbeeld de luiken dichtdoen en tegelijk de verwarming en de lichten doven.

Met domotica kan je ook voortdurend communiceren en in contact blijven met externen, zoals familieleden of medisch personeel.

Sensoren die systematisch plaatsen belichten waar beweging geregistreerd wordt, zorgen dat je ’s nachts veilig in en om de woning kan bewegen. Bovendien waarschuwen ze wanneer er bezoekers langskomen.

Met de computer kan jouw familie zelfs dagelijkse taken vanop afstand aansturen en op die manier kunnen ze steeds letten op oudere personen of mensen met een fysieke beperking.

Het is zelfs mogelijk om lek-, gas- en rookdetectoren in een domoticasysteem te integreren, dat in geval van nood het water of de gas onmiddellijk afsluit en de brandweer verwittigt.

Domotica voor iedereen

Met domotica kan iedereen over een aangepast systeem beschikken.

Voor personen met een handicap bestaan er afstandsbedieningen die je kan aansturen op verschillende manieren, naargelang jouw handicap. Er bestaat namelijk afstandsbediening die werkt op een touchscreen of ademcommando’s. Er bestaan zelfs praktische apparaten zoals lichtbakens voor visuele stoornissen en intercoms met lichtsignalen voor doven en slechthorenden.

Kortom: domotica, een oplossing voor een beter dagelijks leven!

14/08/2012

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?