Verkiezingen: hoe de Vlaamse partijen betaalbaar wonen promoten

Een betaalbare kwaliteitswoning, we dromen er allemaal van. Maar tussen droom en daad staat helaas vaak een prijzige vastgoedmarkt in de weg. De leenvoorwaarden worden almaar strenger en in tegenstelling tot vele andere landen zijn de woningprijzen ondanks de crisis niet spectaculair gedaald. Tegelijk is een eigen woning één van de beste wapens tegen armoede. De politieke partijen willen er volgens hun verkiezingsprogramma dan ook alles aan doen om betaalbaar wonen te promoten. Ontdek hier wat de concrete voorstellen zijn van jouw voorkeurspartij(en).

De woonbonus: het zwaard van Damocles 

Het heetste woonhangijzer in de verkiezingsdebatten is zonder twijfel de woonbonus. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de zesde staatshervorming, die de bevoegdheid over de woonbonus overhevelt van de federale overheid naar de gewesten. Zij krijgen vervolgens de mogelijkheid om dit populaire systeem van hypotheekrente-aftrek in 2015 al dan niet te hervormen.

Dit jaar blijft de huidige woonbonusregeling sowieso gehandhaafd. Als de nieuw verkozen politieke partijen intussen geen gewestelijke regeling hebben uitgewerkt, wordt het fiscaal voordeel in 2015 omgezet in een belastingvermindering tegen een vast tarief van 45 procent. Opgelet: dit tarief is van toepassing voor leningen afgesloten ná 1 januari 2015. Alle leningen afgesloten vóór 1 januari 2015 genieten een voordeel dat overeenkomt met de huidige fiscale aftrekbaarheid.

Per persoon mag in 2014 2.280 euro worden afgetrokken. Daar komt nog eens 760 euro bovenop voor de eerste tien jaar van het hypothecair contract. Wie drie of meer kinderen ten laste heeft, heeft recht op een laatste verhoging met 80 euro.

Zo ziet jouw favoriete partij de woonbonushervorming

Hoe de woonbonus er in 2015 concreet zal uitzien, hangt natuurlijk af van de samenstelling van de gewestregeringen na de verkiezingen op 25 mei. Is de visie op de woonbonushervorming een cruciale factor in jouw stemgedrag? Dan houd je maar beter rekening met volgend lijstje:

  • CD&V, N-VA en sp.a willen de woonbonus behouden: de N-VA gaat voor een status quo en pleit voor dezelfde regeling voor nieuwe en oude hypotheekleningen. CD&V wil het systeem ook doortrekken naar energiezuinige woningrenovaties. De sp.a wil evolueren naar een socialere woonbonus en de woonbonus extra voordelig maken voor alleenstaanden en eenoudergezinnen.
  • Groen wil de woonbonus afbouwen en de lening alleen de eerste vijftien jaar fiscaal aftrekbaar maken. Op die manier hoopt de partij de kunstmatig hoge huizenprijzen weer naar een gezond niveau te brengen. Wie een lening heeft afgesloten vóór 2015, blijft ook bij Groen van de huidige woonbonusregeling profiteren.
  • Open Vld wil de woonbonus behouden maar kandidaat-kopers de keuze geven tussen de woonbonus enerzijds en een daling van de registratierechten anderzijds. Dat laatste is interessant voor wie in de beginfase over minder financiële reserves beschikt.

Betaalbaar wonen: de andere voorstellen

De woonbonus is lang niet het enige instrument waarmee de politieke partijen de hoge woningprijzen kunnen drukken. Er zijn uiteraard ook de andere fiscale stimuli, de populaire premies, sociale woningprojecten, … Veel maatregelen zijn vandaag al in voege, maar de partijen stellen ook nog een hele reeks nieuwe maatregelen voor:

  • CD&V wil nieuwbouw en renovatie stimuleren aan de hand van een lagere btw op bouwmaterialen; wil een nieuw systeem voor sociale leningen, zodat meer mensen er aanspraak op maken; wil de successie- en schenkingsrechten verlagen voor wie een huis erft of krijgt en dat negen jaar verhuurt.
  • Open Vld wil de belastingen op de hypotheeklening schrappen en is tegen een belasting op huurinkomsten; wil net als CD&V de successie- en schenkingsrechten verlagen voor wie een huis erft en dat voor negen jaar verhuurt.
  • N-VA wil wonen goedkoper maken voor Vlamingen die in de Vlaamse rand wonen; wil een verlaagd btw-tarief voor alle renovatiewerken, inclusief heropbouw.
  • Groen wil extra premies voor wie investeert in isolatie, een verwarmingsketel, dubbele beglazing, warmtepompen en zonneboilers en nieuwe elektrische verwarming.
  • Sp.a wil een aantal dure notaristaken laten overnemen door de overheid; wil een uitbreiding van de stelsels van sociale en gewaarborgde leningen.
22/05/2014

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?