Aanvraag renovatiepremie daalt sterk

Een huis renoveren kost bergen geld. Onder sommige omstandigheden geeft de Vlaamse overheid een steuntje in de rug met de renovatiepremie.

Afgelopen jaar is de aanvraag van deze premie sterk gedaald. Het aantal aanvragen voor de Vlaamse renovatiepremie daalde met maar liefst 20% ten op zichten van 2011. Het aantal aanvragen voor kleinere renovaties (de Vlaamse verbeterings- en aanpassingspremie) daalde zelfs met 34.14%. Dat is slecht nieuws voor de bouwsector! Wél opmerkelijk, het uitgekeerde premiebedrag van 2012 lag hoger dan in 2011. In 2011 werd 11 547 150 euro uitbetaald, in 2012 al 12 779 860 euro.

Minder renovaties door crisis

Mensen verbouwen veel minder door de crisis. Bovendien komen ze moeilijker aan geld. De banken zijn strenger geworden bij het uitkeren van een hypothecaire lening. Je moet bijvoorbeeld een groter deel privé kapitaal inbrengen en je ouders moeten mee tekenen. Dit zet een rem op renovaties en nieuwbouw.

Onzekerheid over kosten

De onzekerheid en steeds veranderende premies en eisen schrikken af. Mensen met een klein budget durven niet aan een renovatie te beginnen door de onzekerheid over de kosten.

Om dan nog te zwijgen over het hogere prijskaartje door de strengere energienormen. Toch wegen de voordelen nog steeds op! CD&V-parlementslid Valerie Taeldeman vindt dat de regering mensen moet blijven wijzen op de premiemogelijkheden. “De maatregelen zijn zowel goed voor het milieu als voor je portemonnee. De burger blijven informeren over deze premies is cruciaal.” Aldus Taeldeman.

Vlaamse renovatiepremie

Zoals hierboven vermeld is de Vlaamse renovatiepremie een financiële tegemoetkoming voor eigenaars die hun woning willen renoveren. Deze renovatiepremie kan je aanvragen als bewoner of verhuurder. De verschillende voorwaarden waaraan je moet voldoen zijn afhankelijk van je inkomen, woning, eigendommen en ingediende facturen. Het bedrag van de renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen en is nooit hoger dan 10 000 euro.

29/04/2013

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?