‘Hotel Mama’ steeds meer in trek bij jongeren!

Bijna de helft van de jongeren woont nog bij zijn of haar ouders thuis. Waar vroeger jongeren snel het thuisnest verlieten om zelfstandig te gaan wonen, blijven jongeren nu steeds langer in ‘Hotel Mama’. De hamvraag is of dit een gevolg is van de huidige economische toestand of blijven jongeren gewoon graag langer thuis?

Noodzaak of keuze?

De economische crisis zorgt er inderdaad voor dat werklozen en werkzoekenden gedwongen langer bij hun ouders moeten wonen. Ze hebben namelijk de financiële middelen niet om zelfstandig te wonen. Maar we zien dat zelfs werkende jongeren langer vertoeven in Hotel Mama. Is dit een gevolg van de huizenzeepbel, werkloosheid of is er sprake van een mentaliteitsverandering?

Het fenomeen heeft naast een financiële aanleiding, ook een mentale aanleiding. Jongeren stellen alleen gaan wonen uit door gemakzucht. Thuis wordt er gepoetst, gekookt en gestreken … Zo sparen ze tijd uit voor andere, leukere dingen. De keerzijde van de medaille is dat ze moeten inboeten op privacy. Maar dit is voor velen een opoffering die ze bereid zijn te maken.

De opvoeding 2.0

Maar de tijden zijn ook veranderd ten opzichte van enkele decennia geleden. Waar vroeger de relatie tussen ouders en kinderen autoritair was, is deze nu losser en toegeeflijker geworden. Jongeren worden vrijer gelaten in hun opvoeding en kunnen meer hun eigen keuzes bepalen en nastreven. De drempel en motivatie om het huis uit te gaan wordt daarmee aanzienlijk verlaagd. Jongeren genieten van de aanwezigheid van hun ouders en vrezen zelfs voor eenzaamheid indien ze alleen zouden gaan wonen.

Ook de ouders willen hun kinderen langer onder hun vleugels, trouwens. Ze vinden dit gezellig en willen hun kind niet te snel de wijde wereld insturen. De huidige generatie ouders zijn daarbij ook financieel in staat hun kinderen langer onderdak te verschaffen. Ze hebben immers minder kinderen dan vroeger en ze kunnen deze extra zorg financieel dragen.

Het leuke tekstbord? Dat vind je hier.

24/09/2014

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? We beantwoorden deze met plezier.

Vragen over dit artikel?